Nerezové ocele

  • Sklad našej spoločnosti

  • Sklad našej spoločnosti

  • Sklad našej spoločnosti

  • Sklad našej spoločnosti

PORUCHA
Z dôvodu poruchy pevných telefónnych liniek prosíme zákazníkov, aby kontaktovali obchodníkov na mobilných telefónnych číslach alebo mailom.
Všetky kontakty nájdete na stránke www.ferado.sk v záložke kontakty. Ďakujeme za pochopenie.


Vážený obchodný partner,
Za účelom obmedzenia možnosti šírenia vírusu COVID-19 (známy aj ako Koronavírus)
bude spoločnosť Ferado, spol. s r.o. pracovať v obmedzenom režime.

  • So zákazníkmi preferujeme písomnú/mailovú a telefonickú komunikáciu.
  • Dopyty zákazníkov budú spracovávané postupne a budeme sa snažiť odpovedať podľa možností v čo najkratšej dobe.
  • Objednávky je potrebné zaslať písomne.
  • Materiál bez písomnej objednávky nebude pripravovaný ani vyskladnený.
  • Po zaevidovaní objednávky bude zákazník o jeho pripravenosti písomne alebo telefonicky informovaný a dohodne si termín a spôsob odberu materiálu.
  • Preventívne opatrenie bude v platnosti do odvolania.

Z PREVENTÍVNYCH A HYGIENICKÝCH DÔVODOV JE:
VSTUP DO AREÁLU FIRMY MOŽNÝ IBA PO DOHODE S OBCHODNÍKOM
VSTUP DO AREÁLU FIRMY MOŽNÝ IBA  S NASADENÝM RÚŠKOM A RUKAVICAMI
PO VSTUPE DO AREÁLU FIRMY SA RIAĎTE POKYNMI ZAMESTNANCOV FIRMY


Ďakujeme za pochopenie.
Z dôvodu zmeny daňového režimu je od 1. januára 2018 zrušený maloobchodný predaj v hotovosti.

O spoločnosti

Vitajte na stránkach spoločnosti FERADO, spol. s r.o.
Predmetom našej činnosti je veľkoobchod s nerezovou oceľou.

Materiál je dodávaný podľa platných noriem STN, DIN, ASTM, respektíve podľa iných svetových štandardov z nášho predajného skladu. Zaobchádzanie s materiálom od uskladnenia až po expedíciu ku konečnému odberateľovi zodpovedá európskym štandardom a je zabezpečené odborne vyškolenými pracovníkmi.