Nerezové ocele

  • Sklad našej spoločnosti

  • Sklad našej spoločnosti

  • Sklad našej spoločnosti

  • Sklad našej spoločnosti

Upozorňujeme našich zákazníkov ako aj prijímateľov emailov z našich mailových adries, že v priebehu minulých dní došlo k odcudzeniu emailovej identity našich emailových účtov a páchateľ v našom mene rozosiela správy, ktoré môžu obsahovať vírus.

Email má v predmete názov „Ferado Naliehavé požiadavky“ a obsahuje škodlivé súbory.
Prosíme uvedený email a súbory v ňom pripojené neotvárať a správu ihneď vymazať.

Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie.
Od 1.6. 2021 sme prestali využívať pevné telefónne linky, ktoré budú postupne odpájané.
Svojho obchodníka zastihnete vždy, keď je to pre Vás potrebné,
na mobilnom telefónnom čísle, ktoré nájdete v záložke „ Kontakty“.
Z dôvodu zmeny daňového režimu je od 1. januára 2018 zrušený maloobchodný predaj v hotovosti.

O spoločnosti

Vitajte na stránkach spoločnosti FERADO, spol. s r.o.
Predmetom našej činnosti je veľkoobchod s nerezovou oceľou.

Materiál je dodávaný podľa platných noriem STN, DIN, ASTM, respektíve podľa iných svetových štandardov z nášho predajného skladu. Zaobchádzanie s materiálom od uskladnenia až po expedíciu ku konečnému odberateľovi zodpovedá európskym štandardom a je zabezpečené odborne vyškolenými pracovníkmi.