Nerezové ocele

  • Sklad našej spoločnosti

  • Sklad našej spoločnosti

  • Sklad našej spoločnosti

  • Sklad našej spoločnosti

Z dôvodu zmeny daňového režimu je od 1. januára 2018 zrušený maloobchodný predaj v hotovosti.

Otváracia doba
Pondelok - Piatok: 7:00 – 13:00 hod.
Administratíva
Pondelok - Štvrtok: 7:00 - 15:30 hod.
Piatok: 7:00 - 14:30

O spoločnosti

Vitajte na stránkach spoločnosti FERADO, spol. s r.o.
Predmetom našej činnosti je veľkoobchod s nerezovou oceľou.

Materiál je dodávaný podľa platných noriem STN, DIN, ASTM, respektíve podľa iných svetových štandardov z nášho predajného skladu. Zaobchádzanie s materiálom od uskladnenia až po expedíciu ku konečnému odberateľovi zodpovedá európskym štandardom a je zabezpečené odborne vyškolenými pracovníkmi.