O spoločnosti

Spoločnosť FERADO, spol. s r.o. so sídlom v Šali bola založená ako súkromná firma v roku 1999. Predmetom našej činnosti je veľkoobchod s nerezovou oceľou.

Materiál je dodávaný podľa platných noriem STN, DIN, ASTM, respektíve podľa iných svetových štandardov z nášho predajného skladu. Zaobchádzanie s materiálom od uskladnenia až po expedíciu ku konečnému odberateľovi zodpovedá európskym štandardom a je zabezpečené odborne vyškolenými pracovníkmi.

Vzhľadom k tomu, že naša spoločnosť je priamo prepojená na výrobcov a na rozsiahlu sieť skladov a servisných centier našich obchodných partnerov, sme schopní uspokojiť potreby zákazníkov komplexne v celej oblasti nerezových výrobkov.

Správne stanovené ciele ako aj stratégia spoločnosti vytvárajú predpoklady pre úspešné pôsobenie na slovenskom trhu a radia spoločnosť FERADO medzi popredné obchodné spoločnosti pôsobiace v oblasti predaja nerezových materiálov.