Príruby

Krkové príruby

V akostiach : 1.4301, 1.4541, 1.4571

DIN 2631 - PN 6 DN10 - DN150
DIN 2632 - PN 10 DN10 - DN500
DIN 2633 - PN 16 DN10 - DN500
DIN 2635 - PN 40 DN10 - DN300
DIN 2636 - PN 64 DN10 - DN400
DIN 2637 - PN 100 DN10 - DN350

Ploché príruby

V akostiach : 1.4301, 1.4541, 1.4571

DIN 2573 - PN 6 DN10 - DN400
DIN 2576 - PN 10 DN10 - DN400
DIN 2676 - PN 16 DN10 - DN400
Pre DN10 až DN80 sa volia príruby a lemové krúžky podľa PN 16.

Točivé príruby

V akostiach : 1.4541, 1.4571

DIN 2642 DN10

Zaslepovacie príruby

V akostiach : 1.4301, 1.4541, 1.4571

DIN 2527 PN6, PN10, PN16, PN40, PN64, PN100