Služby

  • Poradenská činnosť v plnom rozsahu - optimalizácia materiálu

  • Delenie materiálu podľa požiadaviek zákazníka